Hírek, aktualitások

9. Nemzetközi Ifjúsági Mászóverseny

Darvas Kupa

Kiskunfélegyháza
2014.május 16-18
A verseny helyszíne:Darvas József Általános Iskola

Részletek - Letöltés

Nevezés - Letöltés

Versenyszabályzat 2014

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Versenyszabályzata a 2014. évre

Versenyszabályzat 2013

A Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség Versenyszabályzata a 2013. évre

 

Letöltés (PDF)

I.

Versenyengedély

 1. Az MHSSz által kiírt versenyrendszerben a szövetség tagszervezeteinek sportegyesületi tagjai, vagy amatőr sportszerződéssel rendelkező versenyzői vehetnek részt.
 2. Minden, a versenyrendszerben részt venni kívánó versenyzőnek az MHSSz által kiállított, a versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolvánnyal (versenyengedély) kell rendelkeznie!

 3. A versenyengedély éves díja: 3.500,- Ft.
 4. A versenyengedély csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes.

 5. Az érvényes versenyengedély és a sportorvosi engedély meglétét valamennyi bajnoki és kupa fordulón igazolni kell!
 6. Az MHSSz lehetővé teszi, hogy az általa, illetve a közreműködésével kiírt vagy szervezett versenyeken bármely amatőr sportoló egy versenyre szóló rajtengedéllyel részt vegyen.

 7. A rajtengedély csak a versenyző, illetve gondviselője által tett, egészségügyi alkalmasságra vonatkozó nyilatkozattal együtt érvényes.

 8. Az eseti rajtengedély díját a mindenkori rendező szabja meg. Az így befolyt összeg felhasználását az MHSSz a rendező hatáskörébe utalja.

 9. Az MHSSz tagszervezeteinek az általuk nevezett versenyzők adatait az MHSSz honlapjáról letölthető xls fájlban kell e-mailen eljuttatni a mindenkori szakágvezetés címére.
 10. A versenyengedély naptári évenként, a kiállítás napjától december 31.-éig érvényes.

 

 


 

II.

Versenyrendszer

 

1. A magyar sportmászó bajnoki versenysorozat neve: MAGYAR KUPA, és a naptári évekhez igazodó rendszerben kerül lebonyolításra. Ennek a sorozatnak a győztese az adott évi magyar bajnok.

 

2. A Magyar Kupa kiírásában a következő versenyszámok szerepelnek:

-          korosztályos (junior, ifjúsági A, ifjúsági B / serdülő, gyermek, mini) nehézségi;

-          korosztályos (junior, ifjúsági A, ifjúsági B / serdülő, gyermek, mini) boulder;

-          korosztályos (junior, ifjúsági A, ifjúsági B / serdülő, gyermek, mini) gyorsasági;

-          felnőtt nehézségi, boulder, gyorsasági.

 

3. A korosztályok megállapítása:

A korosztályok születési év szerinti meghatározását mindig az aktuális versenykiírás tartalmazza, az IFSC besorolásával harmonizálóan. A 2013-ban érvényes korosztályok a következők:
– mini                2004-2006-ban születettek;

– gyermek         2002-2003-ban születettek;

– serdülő           2000-2001-ben születettek;

– ifjúsági   B     1998-1999-ben születettek;

– ifjúsági A      1996-1997-ben születettek;

- junior             1994-1995-ben születettek;

- felnőtt            1999-ben és előtte születettek.

 

4. A versenyszámok egymástól függetlenül lebonyolíthatók, és lehetséges CSAK ifjúsági (junior, ifi A, ifi B), vagy U14 (serdülő, gyermek, mini) versenyeket rendezni! A MAGYAR KUPA minden versenyszámban és minden kategóriában (a tervek szerint) 3 fordulóból álló sorozat. A 2 legjobb eredmény, pontegyenlőség esetén az egymás elleni helyezések, illetve a jobb 3. eredmény számítanak. Magyar bajnoki cím azonban 1, vagy 2 verseny alapján is elnyerhető.

 

5. A Magyar Kupa felnőtt kategóriájában az 1999-ben, illetve korábban születettek vehetnek részt!

 

6. Az egyesületek között összetett pontverseny kerül kiírásra, melybe minden korcsoport és versenyszám valamennyi pontszáma beleszámít, ezen belül a nyílt kategória 2-es szorzóval. Versenyenként nem kötelező külön egyesületi eredményt hirdetni. A versenyévad végén kerül értékelésre az összetett csapatbajnokság. A MAGYAR BAJNOKSÁG-ban és a korosztályos MAGYAR KUPA éves sorozatának végén valamennyi kategória győztese kupát, első három helyezettje érmet, első hat helyezettje oklevelet kap.

 


 

III.

A nehézségi versenyek szabályai

 

 1. Minden versenyzőnek meg kell jelennie a versenykiírásban meghatározott jelentkezési időpontig.

 

 1. A felnőtt, junior, ifjúsági A, ifjúsági B és serdülő kategóriában a mászás alsó biztosítással történik, a gyermek és mini kategóriában felsőbiztosítással.

 

 1. A rendező szándéka alapján a nehézségi fordulók jam jelleggel, vagy a nemzetközi szabályok alapján, selejtező + döntő lebonyolítás szerint kerülnek megrendezésre.

 

 1. A mászó jam legalább 6 útvonal mászását jelenti, a rendező által meghatározott szintidőn belül. Döntő nincs, csak pontazonosság esetén kerül sor „szétlövésre”.

 

 1. A nemzetközi szabály szerinti lebonyolítás esetén a selejtezők során a versenyzők – minden kategóriában – négy utat másznak „Flash” stílusban, bemutató mászás után. A döntőt „on sight” stílusban teljesítik, azaz izolációból indulnak. A selejtező indulási sorrendjét a rendezők sorsolással állapítják meg. A versenyzők a harmadik és negyedik utat az első út mászásától eltérő sorrendben (lehetőleg az eredeti sorrend szerinti mezőny közepétől kezdve, előbb a második csoport, majd az első pályákon korábban indulók) másszák. A döntőbe jutás a selejtező futamokon elért helyezések alapján dől el.  Döntőbe jut az indulók fele (mindig fölfelé kerekítve), de legfeljebb 8, legalább 3 fő (ha van annyi).

 

 1. A döntőbe jutott versenyzőnek meg kell jelennie az izolációban a meghatározott időben.

 

 1. A döntőben a versenykategória megkezdése előtt a versenyzőknek  a vezetőbíró és az útépítő által megállapított idő áll rendelkezésre útnézésre. Az út limitidejét a rendezők határozzák meg. A versenyző az izolációt csak a versenybíróság engedélyével, felügyelettel hagyhatja el.

 

 1. A versenyzők az izolációt meghatározott sorrendben hagyhatják el, szabályosan bekötött kötéllel (visszafűzött pereccsomóval) és kész állapotban lévő, felhúzott cipővel. A versenyzőnek a terembe lépést követően 40 másodperc elteltével indul a limitideje. Gyakorlata megkezdettnek tekinthető, amikor mindkét lábbal elemelkedik a talajtól. A talaj ismételt érintése a gyakorlat befejezését jelenti. Újrakezdés nem lehetséges! A beszállástól az első köztesig – melynek előre történő beakasztását a versenyző kérheti –, a mászást ajánlott szivaccsal is biztonságossá tenni!

 

 1. Továbbjutásra kizárólag mászásra alkalmas felület használható! Másik irányba nem folytatódó mászófelület élét sem kézzel, sem lábbal érinteni nem szabad!

 

 1. A versenyt az elért magasság alapján értékeli a versenybíróság, az egyes fogások magassága szerint.  Így csak akkor értékelhető a mozdulat, amennyiben – a pályabíró szerint –, adott szituációban a fogás továbbjutásra alkalmas felületét érinti a versenyző! Az elért legmagasabb uralt fogás nem kap kiegészítést. A versenyző által elért legmagasabb, uralt fogásról indított sikertelen mozdulat esetén a fogás „+” kiegészítést kap.
  Uralt fogás: amelyről a versenybíróság úgy ítéli meg, hogy a versenyző legalább 2 sec-ig biztosan tartja magát rajta. Eredményesség szempontjából a minél távolabbi uralt fogás a döntő!

 

 1. A mászás folyamán minden, az útban lévő köztest sorrendben kell akasztani, legkésőbb arról a fogásról, ahonnan ez visszafelé irányuló mászás nélkül megvalósítható! Visszafelé irányuló mozgásnak minősül, ha a versenyző mindkét kézzel az addig elértnél alacsonyabb sorszámú fogásra nyúl vissza. Köztes kihagyása esetén az a magasság számít, ahonnan az érintett köztes még akasztható lett volna.

 

 1.  Megengedett a legutóbbi, már beakasztott karabinerből a kötél kiakasztása, majd visszaakasztása, ha a versenyző ezt valamiért (pl. pihenés céljából, mozgásirány váltás) jónak látja. Kivétel ez alól, ha az akasztás nem megfelelő sorrendben történt, illetve a TOP-karabiner.

 

 1. Ú.n. „Z-akasztás” esetén a versenyzőnek lehetősége van korrigálni, akár visszafelé mászással is, az előző karabiner ki-, és a megfelelő kötélszakaszra történő újra beakasztásával.

 

 1. TOP értékelést akkor kap egy gyakorlat, ha a versenyző a kötelet szabályos körülmények között a TOP-karabinerbe akasztja. Az akasztó fogás sorszáma nem számít! Nincs kinevezett TOP-fogás!

 

 1. A versenyutak teljesítésére a rendezők, útépítők által megállapított limitidő letelte után a teljesítmény nem értékelhető. Az értékelésnél a limitidőn belül uralt fogást, illetve indított mozdulatot kell érvényes magasságnak tekinteni!

 

 1. A selejtezők összesített eredményét a futamokban elért pontszámok mértani középértéke adja. A futamonként elért pontszám alapvetően az elért magasság alapján megszerzett helyezés számával megegyezik, kivéve, ha többen azonos eredményt érnek el. Azonos eredményt elért versenyzők mindegyike a jobbik helyezést kapja meg. Pontszámaik az általuk összességében elfoglalt helyezések helyezési számai összegének átlaga.
  A következő, nem azonos eredményt elérő versenyző az azonos eredményűek létszámától függően kapja meg helyezési számát.

 

 1. A selejtezőben azonos elért magasság esetén az eredeti rajtsorrend szerint teljesítik a versenyzők a döntőbeli mászást. A döntőben azonos magasság esetén a selejtező eredménye dönt. Ha ez is azonos, szuperdöntőt kell rendezni az elsőség eldöntésére!

 

 1. Szuperdöntőben elért azonos eredmény esetén vagy holtversenyt kell hirdetni, vagy a vezetőbíró előre meghatározhatja, hogy egyenlő teljesítmény esetén a mászóidő dönt!

 

 1. A versenyzőt a zsűri a mászása után azonnal köteles tájékoztatni az elért eredményéről!

 

 1. A döntőbe jutott versenyzők a selejtezőben kialakult sorrendhez képest fordított sorrendben indulnak.

 

 1. Amennyiben a versenyző kiesése fogásletörésből vagy fogáselmozdulásból, illetve a biztosító hibájából történik, 20 perc elteltével újra indulhat, de csakis akkor, ha ezt azonnal jelzi a versenybíróknak és a mászást abbahagyja! Amennyiben tovább mászik, az adott mászás során elért eredménye számít. A technikai problémát akkor is jeleznie kell, hogy azt a rendezők megszüntethessék! Újra indítása esetén az előzőleg elért teljesítménye érvényét veszti. (Külön izolációt kell biztosítani!)

 


 

IV.

A gyorsasági versenyek szabályai

 

  1. A nevezés lezárása és az indulási sorrend kihirdetése után, a versenyzők izolációba vonulnak.

 

  1. Az indulási sorrend sorsolással kerül megállapításra.

 

  1. Időmérő mászás: balról jobbra kell mászni, az első mászó a bal oldali úton, míg az utolsó a jobb oldali úton mászik majd egyedül. A mászás után vissza kell menni az izolációba!

 

  1. Mindkét pályát lassan, majd gyorsmászással is be kell mutatni az időmérő futam előtt!

 

  1. Ha valaki az időmérés alatt egyik pályán sem mászik topot, akkor automatikusan kiesik a versenyből (kivétel: ha vele együtt 16 illetve 8 az indulók létszáma).

 

  1. Hagyományos (eseti építésű) pályákon az időmérő mászásnál a két út összideje számít.

 

  1. Rekordfalon a jobbik időeredmény számít.

 

  1. Azonos idő esetén véletlen kiválasztással kerül megállapításra a további startsorrend. Amennyiben a 16. helyen van holtverseny, az érintettek egyike sem jut az egyenes kieséses főtáblára. Közöttük holtversenyt kell kihirdetni!

 

  1. A legjobb 16 (illetve létszámtól függően 8 vagy 4) versenyző jut tovább.

 

  1. Továbbjutottak indulási sorrendje:
   16 versenyzőnél: 1-16, 8-9, 4-13, 5-12, 2-15, 7-10, 3-14, 6-11;
   8 versenyzőnél: 1-8, 4-5, 2-7, 3-6;
   4 versenyzőnél: 1-4, 2-3; ennél kevesebb induló esetén az időmérő futam eredménye dönt.

 

  1. A versenyzők indítása az egész verseny ideje alatt a következő: Falhoz!, Felkészülni!, Rajt!, vagy  a startgép indító hangjele. A felkészülni és a rajt vezényszavak között max. 2 másodperc lehet a szünet.

 

  1. Ha a fogás elfordul, vagy eltörik illetve a versenyzőn kívüli ok miatt nincs értékelhető idő, akkor az adott futamot (mindkét versenyzőt) azonnal újra kell indítani a hiba elhárítása után.

 

  1. Az időmérő mászás után a versenyzők egyenes kieséssel döntik el a továbbjutást.

 

  1. A párok közül az indul a bal oldali úton, akinek a neve előbb szerepel a táblázatban (a jobb idővel továbbjutott versenyző).

 

  1. Mászás után helyet cserélnek (az első mászás után 40 mp pihenőidőt kell biztosítani a versenyzőknek, melybe a helycsere is beleszámít).

 

  1. A mászó páron belül, ha valamelyik versenyző hamarabb indul el, akkor újra kell indítani a futamot. Ha ugyanaz a versenyző ugyanabban a fordulóban másodszor is hamarabb indul el, akkor automatikusan ki kell zárni.

 

  1. Ha a 16 közötti mászásnál valamelyik versenyző nem éri el a TOP-ot akkor az ideje azon az úton 100 másodperc lesz, hogy később értékelni lehessen az eredményét. (Ez akkor fontos, ha a 16 között több olyan versenyző van, aki nem érinti a TOP-ot).

 

  1. Azonos idő esetén a megelőző forduló, illetve az időmérő mászás eredménye a döntő.

 

  1. Ha a legjobb 4 között, vagy a továbbiakban alakul ki holtverseny, az érintett versenyzők újabb futamot másznak.

 

  1. A verseny végén először a 3-4. helyet döntik el, és a legvégén az 1-2. helyet.

 

  1. Amennyiben NEM világcsúcs falon zajlik a verseny, és egyazon rendezvényen belül kerül sor korosztályos és felnőtt versenyre, a felnőttek számára külön pályát kell építeni!

 

  1. A biztosításhoz két fix pont és két biztosító ember szükséges.

 


 

V.

A boulder versenyek szabályai


 1. A kötél nélküli mászásra kijelölt, rövid problémák általában 4-8, de legfeljebb 12 fogást tartalmazhatnak!

 

 1. A rendező szándéka alapján ú.n. boulder maraton, vagy nemzetközi szabály szerinti selejtező + döntő lebonyolítás lehetséges.

 

 1. A boulder maraton során legalább 20 feladatot kell kijelölni, és döntő nincs! A rendező határozza meg a speciális szabályokat, de azok a nemzetközi normákkal összhangban kell álljanak!

 

 1. A selejtező + döntő rendszerben a kvalifikációs (selejtező, elődöntő) fordulók „tömegrajttal”, „jam” formátumban zajlanak. A versenyzők egy-egy csoportja, megadott időn belül, folyamatosan teljesítheti valamennyi feladatot.

 

 1. A selejtezőben a mászóidő 90 perc/30 fő. Utána 5 emberenként + 15 perc.

 

 1. 6.      Döntőbe jut az indulók fele (mindig fölfelé kerekítve), de legfeljebb 8, legalább 3 fő (ha van annyi).

 

 1. A döntő mindig izolációval zajlik, a rendező által meghatározott mászó-, illetve tranzit idő (4-6 perc) felhasználásával.

 

 1. A kvalifikáció során 12 problémát, a döntőben 4 problémát kell megoldani!

 

 1. Általános előírások: Valamennyi feladatnál egyértelműen jelölni kell mindkét kéz pozícióját a beszállásnál!

 

 1. A probléma 1, egyértelműen jelölt fogása bonus (zóna) pontot ér, amennyiben a versenyző legalább 2 másodpercig (nem föltétlenül mindkét kézzel) uralta azt.

 

 1. A szintén egyértelműen jelölt top fogást 2 másodpercig és 2 kézzel kell uralni ahhoz, hogy a feladatot megoldottnak tekinthesse a pályabíró, aki ezt jól érthetően közli is a versenyzővel, ezzel egyúttal jelezve a gyakorlat befejezését!

 

 1. Amennyiben a versenyző a bonus pontot nem fogta (2 másodpercig), de ennek használata nélkül szabályosan top-olt, a bonus pont is abszolváltnak tekintendő!

 

 1. Amennyiben a versenyző a beszálló fogáson kívül más fogást megérint a gyakorlat megkezdése előtt, az mászási kísérletnek minősül! A gyakorlat megkezdettnek tekintendő, amint mindkét láb elemelkedik a talajtól. A talaj, szőnyeg újraérintésével a kísérlet befejezettnek számít.

 

 1.  Az értékelés a következők szerint történik:

a)      – sikeres top-ok száma;

b)      – a sikeres top-okhoz felhasznált valamennyi kísérlet száma;

c)      – bonus pontok száma;

d)     – a bonus pontok begyűjtéséhez felhasznált kísérletek száma.

 

Ha a döntőben holtverseny keletkezik az első helyen, a kvalifikáció sorrendje dönt. Amennyiben így is egyenlő az állás, a döntőbeli indulási sorrendben, egyetlen kísérletből álló „szétlövés” következik, a nehézségi mászás szabályai szerint. Vagyis minden fogás számít, „+”-ok  is. Ha ez sem hoz eredményt, újabb feladatot kapnak a versenyzők. Amennyiben a 6. szuperdöntő sem eredményes, akkor megosztott első helyet kell hirdetni!VI.

Pontozási rendszer

 

1. A Magyar Kupa összesített értékelésénél a következő irányelveket kell figyelembe venni:

        - legfeljebb 3 megrendezett forduló esetén valamennyi eredmény számít;

        - 4, vagy 5 forduló esetén a leggyengébb eredmény kimarad;

        - 6, vagy több forduló estén 2 eredmény kimarad.

 

2. Ha az első helyen pontegyenlőség alakul ki, az érintett versenyzők egymás elleni

    eredményei számítanak, de értelemszerűen csak azon fordulókban, amikor mindketten

    indultak. Tehát az egymás elleni jobb helyezések száma dönt. Amennyiben nem szűnik

    meg a holtverseny, megosztott első helyet kell hirdetni!

 

3. Ponttáblázat:

 

1. hely

100 pont

16. hely

20 pont

2. hely

80 pont

17. hely

18 pont

3. hely

65 pont

18. hely

16 pont

4. hely

55 pont

19. hely

14 pont

5. hely

51 pont

20. hely

12 pont

6. hely

47 pont

21. hely

10 pont

7. hely

43 pont

22. hely

9 pont

8. hely

40 pont

23. hely

8 pont

9. hely

37 pont

24. hely

7 pont

10. hely

34 pont

25. hely

6 pont

11. hely

31 pont

26. hely

5 pont

12. hely

28 pont

27. hely

4 pont

13. hely

26 pont

28. hely

3 pont

14. hely

24 pont

29. hely

2 pont

15. hely

22 pont

30. hely

1 pont

 


 

VII.

Rendezési feltételek

 

 1. A nehézségi mászófalnak elölmászásra alkalmasnak kell lennie (a serdülő kategóriától fölfelé), megfelelően elhelyezett és rögzített biztosítópontokkal felszerelve!

 

 1. Az útépítőknek a falat meg kell tisztítaniuk a fölösleges fogásoktól! Ami a versenyzők számára mászás közben a fal felületén hozzáférhető, az mind a pálya része. Ezzel kapcsolatos vitának helye nincs! A helyi sajátosságokból adódó tiltásokat fekete szalaggal, egyértelműen kell jelölni és útnézésnél a versenyzőknek elmondani!

 

 1. A nehézségi döntő utak minimális hossza:

      felnőtt                                 – 16 m;

      junior, ifjúsági A és B        – 14 m;

           serdülő, gyermek és mini   – 12 m.

 

 1. A gyorsasági pályák minimális hossza: 7 m, összes áthajlása maximum 2 m.

 

 1. A boulder versenyeken az „érkezési zóna” teljes felületét szivaccsal biztonságosan kell fedni!

 

 1. Minden versenyhelyszínen biztosítani kell egy izolációs zónát, amely nem lehet közös légtérben a versenyfallal!

 

 1. Útvonalanként, illetőleg feladatonként 2 pályabíró, valamint kijelölt és nevesített vezetőbíró jelenléte szükséges.

 

 1. A versenynaptárban történő véglegesítéskor a Versenymászó Szakág vezetése megnevezi az adott eseményre kijelölt szövetségi ellenőrt, aki megvizsgálja, hogy a helyszín és a rendezők mindenben megfelelnek-e a szabályoknak, továbbá a verseny során előforduló valamennyi vitás kérdésben, vagy bármely szabálytalanság észlelése esetén a vezetőbíró döntését kontrollálja.

 

 1. Biztosításra bármely „lapka” típusú eszköz használható. Gri-gri és ereszkedő nyolcas használata tilos!

 

 1. Minden versenyen kötelező orvosi ügyeletről gondoskodni!

 

 1. Minden versenyen kötelező a lebonyolításhoz számítógépet biztosítani!

 

 1. A rajtlistát, a részeredményeket, a döntőbe jutottak listáját és indulási sorrendjét, valamint minden fontos információt, a lehető legrövidebb időn belül mindenki számára hozzáférhető információs táblán, papír alapon meg kell jeleníteni!

 

 1. A gyorsasági versenyeken elektronikus időmérő rendszer használata ajánlott! Kézi időmérés esetén mindkét pályán 2-2 időmérő bíró közreműködése kötelező! Stopperóra használata kötelező! Mobiltelefonnal időt mérni tilos!

 

 1. Minden versenyen ajánlott a videokamerával történő kontroll felvétel készítése valamennyi mászásról! A felvételeket a futam befejezése után 20 percig kell megőrizni!

 

 1. A versenyhelyszínen legyen öltöző, zuhany, W.C.!

 

 1. Mindenütt (ahol a versenykiírás konkrétan mást nem határoz meg) a szövetségi ellenőrrel egyeztetett számú, megfelelően képzett biztosító emberek, pályabírók, valamint a regisztrációért, az adatrögzítésért és az eredmények számításáért felelős személyzetnek kell jelen lennie!

 

 1. A rendező köteles az MHSSz mindenkori aktuális versenyszabályzata alapján készített hivatalos versenykiírást és időrendet a verseny kezdete előtt legalább 15 nappal eljuttatni a szakágvezetéshez!

 


 

VIII.

Egyebek

 

 1. A verseny folytatásától való eltiltást von maga után:

a)      az izoláció engedély nélküli elhagyása;

b)      szabálytalan felület használata mászás közben (fal széle, tartószerkezet, stb.);

c)      a köztes biztosító pontoknak továbbjutásra, vagy pihenésre történő használata.

 

 1. A versenyből történő kizárást von maga után:

a)      alkohol, vagy drog fogyasztása verseny közben, illetve azt megelőzően, a verseny helyszínen;

b)      doppingvétség;

c)      mobiltelefon bejuttatása az izolációba – a rendezők gondoskodnak azok őrzéséről, ha szükséges;

d)     minden, a vezetőbíró által súlyos sportszerűtlenségnek ítélt magatartás.

 

 1. Az MHSSz magyar bajnoki és kupa fordulóin meztelen felsőtesttel mászni tilos! A szabály megszegése sárga lapos figyelmeztetést, majd kizárást von maga után. Boulder versenyeken a rendezőség a körülményekre való tekintettel felmentést adhat, kivéve, ha az adott versenyen egységes, támogatói mezben kell mászni!

 

 1. A versennyel kapcsolatos óvást az ezt kiváltó eset megtörténte után 20 percen belül írásban, a versenybíróságnak kell bejelenteni. Óvást csak a regisztrációnál meghatalmazott csapatvezető nyújthat be. Az óvási díj 2000 forint. Az óvást, a vezetőbíróval és a vezető útépítővel konzultálva, a szövetségi ellenőr bírálja el, 20 percen belül. Ha az ellenőr helyt ad az óvásnak, az óvási díj visszatérítendő, amennyiben elutasítja azt, a befizetett díj a rendezőnél marad. Ezen döntést a szövetség felé küldött, a versenyről készült jelentésben rögzíteni kell! A helyszínen további fellebbezési lehetőség nincs. További jogorvoslati lehetőséget az MHSSz Versenymászó Szakág vezetése, a Jogi Bizottság, illetve a Választott Sport Bíróság felé tett bejelentés nyújt.

 

 1. Valamennyi versenyen, legkésőbb a helyszíni regisztráció során a résztvevő egyesületek kötelesek megnevezni a saját csapatvezetőjüket, aki az adott rendezvényen a klub képviseletére jogosult!

 

 1. Az MHSSz doppingszabályzata a nemzetközi doppingellenes program szabályait és a Kormány 55/2004. (III. 31.) rendeletét veszi alapul saját doppingellenes tevékenységében, gondoskodik az aktuális tiltólista közzétételéről.

A Szövetség teljesítményfokozó szerekkel kapcsolatos álláspontja megegyezik a nemzetközi doppingellenes szabályzat alapelveivel: a dopping alapjában ellentétes a sporttal, sportszerű magatartással, az egészséges életmóddal. Ennek szellemében a Szövetség tagegyesületeinek versenyzői, sportszakemberei kötelesek betartani, betartatni a nemzetközi szakszövetség doppingellenes szabályzatával harmonizáló rendelkezéseket, figyelemmel kísérni az aktuális doppinglistát, arról tájékoztatni a versenyzőket, kiskorúak esetén a szülőket!

A doppingszerek használatára vonatkozó jogszabályok betartása kötelező, az alábbiak szerint:

a)      Doppingvétséget követ el az a versenyző, sportszakember, aki az érvényes tiltólistán szereplő szert, gyógyszert birtokol, használ vagy kísérletet tesz annak alkalmazására,

kivéve, ha annak gyógyászati célú felhasználását igazolni tudja (gyógyászati célú mentesség).

Terjeszt ill. üzérkedik tiltott anyaggal vagy módszerrel, más versenyzőnek doppingszert ad be vagy megkísérli azt, közreműködik benne, leplezi annak használatát.

b)      A vétség megállapítása, bizonyítása után (lásd Kormányrendelet) a Versenymászó Szakág vezetése meghatározott időre a versenyzőt, sportszakembert eltiltja a versenyzéstől ill. a felkészítő munkától.

 

 1. Az MHSSz Versenymászó Szakág vezetése mindenkor figyelembe veszi az IFSC aktuális előírásait, és azok változásait nyomon követi. Esetenként, a hazai viszonyok függvényében ettől eltérhet.

 

 1. Amatőr státuszú sportoló a Versenymászó Szakág vezetésének engedélyével vehet részt pénzdíjas versenyen, amennyiben ebbéli szándékát legalább 15 nappal előre jelzi.

 

 1. Versenyrendszerben csak az a sportszervezet vehet részt, amelynek nincs kilencven napnál régebben lejárt köztartozása. Ezt a sportszervezeteknek a versenyrendszerbe való nevezéskor kell igazolnia. Ha ilyen köztartozás fennállása a versenyrendszer közben kerül megállapításra, a sportszervezetet a versenyrendszerből - fegyelmi eljáráson kívül – ki kell zárni!

Sportmászó versenynaptár 2013

Aktuális versenynaptár

01.20. Tarvisio iRCC n U14, ifi
02.02. St. Johann i. R. Karintia Kupa b U14, ifi, felnőtt
02.02. GI Submarine Station Cup b hobbi mindenki
02.02. Ujjerő Éjszakai Boulder Jam b felnőtt
02.09. Balassagyarmat Palóc Kupa n U14, ifi, felnőtt
02.16. Hermagor Karintia Kupa / iRCC n U14, ifi
03.03. Radovljica iRCC b U14, ifi
03.09. Szolnok RISzI Kupa n U14, ifi
03.16. Mühldorf Junior Kupa n gy,s,iB,iA
03.23. Factory Magyar Kupa n, gy U14, ifi, felnőtt
03.30. Ujjerő Magyar Kupa b felnőtt
04.05-06. Bukarest Carpathian Trophy / Balkán Boulder  n, b, gy U14
04.05-06. Millau Világ Kupa b felnőtt
04.07. Wolfsberg Karintia Kupa / iRCC n U14, ifi
04.13-14. Százhalombatta Magyar Kupa b U14, ifi, felnőtt
04.21. Zagreb iRCC n U14, ifi
04.27. Mitterdorf Stájer Bajnokság n U14, ifi, felnőtt
04.25-26. Kitzbühel Világ Kupa b felnőtt
04.26.-05.05. Val di Mello Melloblocco szikla b felnőtt
04.27-28. Klébi Magyar Kupa n U14, ifi, felnőtt
04.27-28. Herkulesfürdő Herculanea Climbing Open szikla n felnőtt
05.04-05. Szombathely Magyar Kupa n, gy U14, ifi, felnőtt
05.11. Liezen Stájer Bajnokság b U14, ifi, felnőtt
05.11-12. Log/Dragomer Világ Kupa b felnőtt
05.17-18. Kecskemét Magyar Kupa b, gy U14, ifi, felnőtt
05.17-18. Innsbruck Világ Kupa b felnőtt
05.19-20. Imst YCCF n U14
05.25-26. GI Magyar Kupa b U14, ifi, felnőtt
05.25-26. Grindelwald Ifjúsági Európa Bajnokság b ifi
06.08-09. Edinburgh Ifjúsági Európa Kupa n, gy ifi
06.21-23. Zsombó CBSC Boulder Jam / Magyar Kupa b U14, ifi, felnőtt
06.29. Imst Ifjúsági Európa Kupa gy ifi
06.29-30. Sofia Ifjúsági Európa Kupa b ifi
07.05-07. Petzen Petzen Trophy / iRCC n, b, gy U14, ifi
07.10. Chamonix Ifjúsági Európa Kupa gy ifi
07.12-13. Chamonix Európa Bajnokság n, gy felnőtt
07.19-20. Briancon Világ Kupa n felnőtt
07.22-23. L Argentiére-la-Bessée Ifjúsági Európa Kupa b ifi
07.26-28. Imst Ifjúsági Európa Bajnokság n, gy ifi
08.03-04. Nagyvázsony Magyar Kupa b, gy U14, ifi, felnőtt
08.09-10. Imst Világ Kupa n felnőtt
08.15-19. Central Saanich Ifjúsági Világbajnokság n, gy ifi
08.24-25. München Világ Kupa b felnőtt
08.31.-09.01. Eindhoven Európa Bajnokság b felnőtt
08.31.-09.01. Arco Rock Junior n, b, gy U14
09.07-08. Stavanger Ifjúsági Európa Kupa n ifi
09.15. Judenburg iRCC n U14, ifi
09.20-21. Puurs Világ Kupa n felnőtt
09.22. Brassó Rock Climbing Meeting szikla U14, ifi
10.12-13. Laval Ifjúsági Európa Kupa b ifi
11.01.02. Valence Világ Kupa n felnőtt
11.09. Feistritz i. R. Karintia Kupa n U14, ifi
11.16-17. Kranj Világ Kupa n felnőtt
12.14-15. Veszprém Magyar Kupa n, gy U14, ifi, felnőtt
12.28. Százhalombatta Beigli Kupa b U14, ifi, felnőtt

Letöltés(PDF)

Adóalap 1% felajánlás.

Tisztelt sportolóink,szimpatizánsaink! Felajánlásaikat a 18546514-1-09 adószámra tehetik meg. A befolyt összeget működési feltételeink javítására költjük. Támogatásukat előre is köszönjük.

"Aranyos" Berettyóújfalui mászók a Sportmászó Diák Olimpia Döntőn.

A tavalyi két bronz és egy ezüstérem után az idén újra arany éremmel térhettek haza „Bihar ország” ifjú sportmászói a kiskunfélegyházi Darvas Szabadidőközpontban megrendezett országos megmérettetésről.

A tavalyi két bronz és egy ezüstérem után az idén újra arany éremmel térhettek haza „Bihar ország” ifjú sportmászói a kiskunfélegyházi Darvas Szabadidőközpontban megrendezett országos megmérettetésről. A 2012.01.22-i egész napos látványos vetélkedésen a kilencfős küldöttségből hatan jutottak a döntőbe, s a megyénket méltón képviselő kis csoport a fináléban is keményen állta a sarat. A legfigyelemreméltóbb eredménynek Szabó Dóra a Tóth Árpád Gimnázium tanulója örülhetett, aki három olimpiai bronzérem birtokosaként az V. korcsoport kategóriájában régi riválisait megelőzve először léphetett a dobogó legfelső fokára.  A III. korcsoportban kitűnő eredményt ért el Papp Dóra is, aki megismételte az elmúlt év bronzérmet érő teljesítményét. A 138 főből álló mezőny egész napos küzdelmében a csapat többi finálés tagja sem vallott szégyent, hiszen két ötödik-, két hatodik s egy nyolcadik helyezéssel térhettek haza. Felkészítő tanár Szarka István tanár a Szirt Sport Egyesület tagja.

 

  Eredmények: II. korcs. lány: Erdei Vanda 5. hely József Attila Ált. Isk. Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu, II. korcs.  fiú:  Fráter Iván 8. hely  József Attila Ált. Isk. Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu, III. korcs. lány:  Papp Dóra 3. hely József Attila Ált. Isk. Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu, Kurtán Kitti 6. hely József Attila Általános Iskola EPSZ. Berettyóújfalu, III. korcs. fiú: Orosz Máté 6. hely József Attila  Általános Iskola EPSZ. Berettyóújfalu, IV. korcs. lány: Carvalho Dia 5. hely József Attila Ált. Isk. Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu, IV. korcs. fiú: Borsós Kristóf  6. hely II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk. Hunyadi Mátyás Tagiskola Berettyóújfalu, Nagy Krisztián 14. hely József Attila Ált. Isk. Széchenyi István Tagiskola Berettyóújfalu, V. korcs. lány: Szabó Dóra 1. hely Tóth Árpád Gimnázium Debrecen.

  A Szirt Sport Egyesület sportolói közül hárman a Sportmászó Magyar Kupa 2011 évi versenyein is sikeresen szerepeltek. Rácz Mát ifi  boulder  kategóriában 2. helyezést, Orosz Máté serdülő boulder  5.- , serdülő nehézségi kategóriában 6. helyezést ért el. Erdei Vanda  a mini kategória boulder 5.- ill. a nehézségi kategória 6. helyének birtokosa lehetett. Sport eredményei, ill . kiemelkedő tanulmányi eredményei alapján 2011-ben öten: Orosz Máté, Kurtán Kitti,Borsós Kristóf,Papp Rebeka  és Szabó Dóra elnyerték a Hajdú –Bihar megye Jó Tanuló, Jó Sportolója címet is.

   A sportmászás hatéves múltra tekint vissza Berettyóújfalui Széchenyi István Tagiskolában.. Az azóta eltelt időszak bebizonyította, hogy e sportág különösen alkalmas az általános iskolai korosztály sokoldalú testi és mentális képességeinek fejlesztésére. Mozgásanyaga olyan finoman összerendezett izom –ideg kapcsolatokat hoz létre, amely a fejlődő szervezet testi gyarapodása során az egyéni adottságoknak megfelelő testalkatot és mozgékonyságot eredményez.  Magas hatékonysággal alkalmazható kisgyermekkori mozgáskoordinációs, szenzomotoros problémák kezelésére, tartás-, ill. gerinc deformációk korrigálására is. A csoportban két testi- és érzékszervi fogyatékos gyermek sportol eredményesen.  A függőleges síkokban való magabiztos összerendezett mászó mozgás  különleges élménye  hosszú távú ösztönző erő e természet közeli sport gyakorlására .  A siker csak maximális együttműködéssel érhető el , így egymás segítése és az önzetlen felelősségvállalás a mászók között természetes.  További ösztönző erő a különböző korosztályú és tapasztalttal rendelkező mászók közös edzései és túrái során kialakuló erős kohézió. A Berettyóújfalui Széchenyi István Tagiskola  ÖKO Iskola programjának alapját képezik a bihari régióban szervezett határon belüli-,   határon túli sziklamászó- , gyalogos- ,és helytörténeti  kerékpár túrák. A fentebb felsorolt komplex hatások mellett a program egészséges természet közeli életmódra nevel, hangsúlyozottan járul hozzá  a fenntartható fejlődés tudatosítására , továbbá erősíti a tanítványok bihari identitástudatát.

Lap teteje